Speijer Bouwadvies ondersteunt bedrijven, bij u of op ons kantoor, op de volgende punten van A tot Z:

Bedrijfsleiding

Wegvallen van directie, al dan niet tijdelijk, is een angstbeeld wat altijd aanwezig is. Wij zijn in staat gebleken bedrijven tijdelijk te leiden daar waar nodig. Langdurige ervaringen in een pappa en mamma bedrijf en bij een van ‘s-lands grootste bouwers hebben ons gebracht waar we nu zijn.

Projectleiding

Het leiden van complete en complexe projec-ten is ons op het lijf geschreven. Jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende projecten vormen een stevige basis. Het, d.m.v. weekrapporten, vastleggen van alles wat er op het project gebeurt en direct aan de bel trekken bij wijzigingen en afwijkingen is een must om later niet in de problemen te komen. Met de opdrachtgever worden eventuele misverstanden direct uitgepraat en vastgelegd.

Werkvoorbereiding

De werkvoorbereiding is een niet te onder-schatten onderdeel in de bouw. Gebleken is dat bedrijven regelmatig een onderbezetting hebben op dit gebied. Door het compleet uitvoeren van diverse uiteenlopende projecten zijn wij zeer ervaren in dit onderdeel. De voortgang op de werkvloer, de kwaliteit en niet te vergeten het financiële plaatje is compleet aan ons toevertrouwd.

Calculatie

Het complete aanbestedingstraject bege-leiden is Speijer Bouwadvies niet vreemd. Ervaring als hoofd-calculatie en tendermana-ger komen hierbij zeer van pas. Direct na de aanvraag van een opdrachtgever kunnen wij snel inspringen en met duidelijke afspraken het traject in gaan. De mogelijkheden zijn divers, zo kunnen we het gehele traject inclusief offerteaanvragen, aanwijzingen, vragen stellen en de inlichtingen compleet verzorgen.

Het calculatieprogramma IBIS-TRAD (versie 6.52) is leidend in de bouw dus ook bij ons! Met een vooraf overeengekomen totaalbedrag of uurtarief garanderen wij een zeer complete en uiterst scherpe inschrijving. Eventueel verzorgen wij voor u een risicoanalyse. Bovengenoemde werkzaamheden kunnen eventueel ook bij u op kantoor uitgevoerd worden.

Inkoop

Een ervaren inkoper is goud waard! Als laagste inschrijver uit de bus komen betekent altijd dat er scherp ingeschreven is en dat er dus zeer scherp onderhandeld en ingekocht moet worden. Scherp onderhandelen met de juiste uitgangspunten en de juiste partijen moeten tot doel hebben dat de budgetten niet overschreden worden. Met respect en eerlijkheid kunnen we heel ver komen. Leven en laten leven is ons motto. De afspraken goed verwoorden in de inkoopcontracten zijn de basis van een goede samenwerking nu en voor de toekomst.